Wednesday, March 28, 2007

Αnnouncement - Αγγελία-LAJMËRIM

Αnnouncement
In the 1-04-2007 will organised the meeting on the creation of scientific non- profiteering organisation “Herodotos” with seat in Athens. The interested for members should possess at least one from the following qualifications:
1. They have made postgraduate study and publication in the scientific magazines with prestige
2. Possess scientific title
3. Teach or have taught in the Universities-polytechnic, College

We incourage to participate all the scientist emigrants in Greece.

Address: The 3 September Street, 8th floor at 1-04-2007 at 12 clock.

They are called to assist also the remainder friends of science.

For more details in the telephones: 6949353635, 6978094064
e-mail 1: herodot_2@yahoo.gr


From the initiatory committee

Αγγελία
Στη 1-04-2007 οργανώνεται η συνάντηση για την δημιουργία επιστημονικού μι κερδοσκοπικού συνδέσμου «Ηρόδοτος» με έδρα στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι για μέλη πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω προσόντα:
1. Να έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά με κύρος
2. Να κατέχουν επιστημονικό τίτλο
3. Να διδάσκουν ή έχουν διδάξει στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ Ενθαρίνουμε για συμετοχή τους μετανάστες επιστήμονες στην Ελαδα.


Διεύθυνση: Τρίτη Σεπτεμβρίου 8ος όροφος, 12 η ωρα, 1-04-2007

Καλούνται να παραβρεθούν και οι υπόλοιποι φίλοι της επιστήμης. Για περισσότερες διευκρινήσεις στα


τηλεφωνά: 6949353635 6978094064
e-mail 1: herodot_2@yahoo.gr


Από την επιτροπή πρωτοβουλίας

LAJMËRIM

Në dt 1.04.2007 organizohet takimi për krijimin e shoqatës shkencore jo fitimprurëse “Herodoti“ me qender ne Athine. Të interesuarit për tu antarësuar duhet të plotësojnë të paktën një nga këto kushte:
1. të kenë kryer studime pasuniversitae dhe botuar në revista të njohura shkencore
2. të kenë gradë shkencore
3. të kenë dhënë ose të japin mësim në sistemin e arsimit të lartë.

Personat jashte Athines mund te deklarojne pjesemarrjen si antare korespodente.
Ftohen gjithashtu për të asistuar gjithë dashamirësit e shkencës.

Adresa: Triti Septemvriou 18, kati i tetë. Ora : 12 (E diel) 1-04-2007

e-mail 1: herodot_2@yahoo.gr
Komisioni nismetar

No comments: