Friday, February 03, 2012

Ανακοίνωση του Παραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ Χειμάρρας


Θέμα: Περίληψη συμπερασμάτων τουΠαραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ Χιμάρας σχετικά με την εικόνα και το έργο της νέαςδημοτικής αρχής

Η παράταξη ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ στο Δήμο Χιμάρας και το εκεί Δημοτικό Συμβούλιοσυνοψίζοντας τα πεπραγμένα της παρούσας δημοτικής αρχής καταλήγει σε κάποιαπρώτα συμπεράσματα. Ειδικά απαντάει σε ανήθικες συκοφαντικές προσπάθειες πουγίνονται από κύκλος του νέου Δήμαρχου προκειμένου να αποπροσανατολίσει τους Χιμαριώτεςαπό την αδυναμία που μέχρι σήμερα αποδεικνύει στην πράξη να διαχειρισθεί τηνκατάσταση.

Βασικές κατηγορίες που έγιναν κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου καιπου κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίσαμε με τη σχετική επιείκεια αφορούσαν: σταοικονομικά του Δήμου, στο προσωπικό στελέχωσης των υπηρεσιών του, στουςτοπικούς φόρους και εισερχόμενα, στην πολεοδομική διαχείριση της περιοχής κλπ.
Δυστυχώς και μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά με τον ένα με τον άλλο τρόποσυνεχίζουν να ανακυκλώνονται με άκομψο τρόπο και είμαστε υποχρεωμένοι νααπαντήσουμε σημείο προς σημείο. Όχι σαν απολογία διότι η διαχείριση των τοπικώνπραγμάτων από τον κύριο Β. Μπολάνο και τους συνεργάτες του υπήρξε διαφανή καιαξιοκρατική και αποτελεί σημαντική συμβολή στη μελλοντική ανάπτυξη τηςπεριοχής. Απεναντίας τα γεγονότα καθημερινά επιβεβαιώνουν τους φόβους μας ότιθα αποτελεί κακό προηγούμενο ο τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων από τη σημερινήδημοτική αρχή, διολίσθηση στο παρελθόν και θα καταστεί παρεμποδιστικός παράγονταςγια την οικονομική εξέλιξη της Χιμάρας.

•Δεν είναι αλήθεια τα όσα συκοφαντικά διαδίδουν ότι βρήκαν τα ταμεία άδεια καιεπίσης χρέη έναντι τρίτων. Τα έσοδα του 2011 ξεπέρασαν ως το μήνα Μάιο περίοδοτων εκλογών τα 84.000.000 νέα λεκ. Ενώ τα έσοδα του Δήμου Χιμάρας για το 2011έκλεισαν στα 116.000.000 νέα λέκ, πολλαπλασίως περισσότερα και πιονοικοκυρεμένα από τα 23.000.000 που είχαν παραδώσει το 2003 οι τότε σοσιαλιστέςδημοτικοί άρχοντες.
•Το προσωπικό που η προηγούμενη δημοτική αρχή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ – ΚΕΑΔ είχεπροσλάβει δεν ξεπερνούσε τα 75 άτομα, αριθμός μικρός και ευέλικτος. Σήμερακάνουν ακριβώς αυτό για το οποίο μας κατηγορούν. Προκείμενου να ικανοποιήσουνπροεκλογικές τους υποσχέσεις και ρουσφέτια έχουν αυξήσει σε πάνω από 115 άτοματο προσωπικό χωρίς να είναι απαραίτητο. Τούτο θα επιβαρύνει τα οικονομικά τουΔήμου και θα στερήσει πόρους για έργα η άλλες δραστηριότητες προς όφελος τωνδημοτών της Χιμάρας.
•Σε ότι αφορά τις διαδόσεις και ψίθυρους περί διαφθοράς τους προκαλούμε ναδημοσιεύσουν όλα τα στοιχεία. Δεν έχουν όμως ούτε μια απόδειξη. Ο Δήμος τηςΧιμάρας κατά την περίοδο διοίκησης του Β. Μπολάνου και για τους γνωστούςπολιτικούς λόγους έχει ελεγχθεί έως λεπτομέρειας.
•Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το θέμα τω οικοπέδων και της ακίνητης περιουσίας.Με ευθύνη του Δήμου η εις γνώση του δεν έχει γίνει καμιά πώληση η διάθεσηδημόσιας γης σε ξένα προς τη Χιμάρα πρόσωπα η Χιμαράιους που δεν δικαιούταν.Απεναντίας προσφύγαμε στη δικαιοσύνη θίγοντας μάλιστα ισχυρά συμφέροντα για ναπροστατευθεί η νομιμότητα και το συμφέρον της Χιμάρας και των κατοίκων της.
•Σε ότι αφορά το πολυσυζητημένο θέμα αδειών δόμησης στην περιοχή της παραλίαςόλης της ζώνης της Χιμάρας, δεν έχει γίνει τίποτε το παράνομο και άλλο τόσο πουνα υποσκάπτει την προοπτική της περιοχής. Όλες οι πρακτικές και οι φάκελοισχετικά με το θέμα είναι στο Δημαρχείο και θα πρέπει να δημοσιοποιηθούνπροκειμένου ο Χιμαραίος να ενημερωθεί αλλά και για να απορριφθούν όλες αυτές οιαθλιότητες που διαρρέει η σημερινή δημοτική αρχή. Η σπέκουλα αυτή στοχεύει μόνονα αποκρύψει την αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης από τους σημερινούςιθύνοντες αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει το σκοπό τους που όντως είναι απροκαλέσουν ανεπανόρθωτες πολεοδομικές ζημιές προκειμένου να είναι συνεπείς σεπαράνομες δεσμεύσεις τους δια των οποίων ανήλθαν στο δημαρχιακό θώκο.
•Λοιδορούν τώρα και την ολοκληρωμένη μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού καιρύθμισης της περιοχής. Δεν είναι μέσο ξεπουλήματος όπως διαδίδουν, εκτός καιεάν το αντιλαμβάνονται ότι τους διευκολύνει στο να κάνουν πράξεις λόγια πουακούγονται για συναλλαγές εις βάρος της περιοχής. Απεναντίας είναι έναπρωτοπόρο εργαλείο που διευκολύνει πολύ τη δουλειά του πολεοδομικού γραφείουκαι όχι μόνο.

Τώρα τίθεται το ερώτημα τι είναι σωστότερο να μελετήσουμε εμείς και νααποφασίσουμε εμείς πως τον θέλουμε τον τόπο μας η να αποφασίσουν άλλοι πως θαγίνει ο τόπος μας. Εμείς σας απαντάμε «θέλουμε εμείς να αποφασίσουμε πωςθέλουμε τον τόπο μας»
Μολαταύτα σας διαφωτίζουμε ακόμα εσάς τους αγνώστους και ανώνυμους«καλοθελητές» πως με βάση το νόμο 10119 ημ 23/04/2009, ο οποίος είναι ο βασικόςνόμος για την πολεοδομική μελέτη, στο άρθρο 13 παράγραφο 1 δίνει όλα ταδικαιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση να εκτελέσει τα καθήκοντα βάση του νόμου8652 ημ 31/07/2000 στο άρθρο 37 και παραγράφους 1,2,3,4,5 για τη δημόσιαπαρακολούθηση της μελέτης όπου δίνει όλο το δικαίωμα για παρέμβαση από τουςπολίτες της περιοχής για αλλαγή ακόμα και μπλοκαρίσματος της πολεοδομικήςμελέτης της περιοχής. Άρθρο 44 παράγραφος 1 αρμόδιο για την έγκριση τηςπολεοδομικής μελέτης είναι η τοπική αρχή. Αναφερθήκαμε σε νομικές λεπτομέρειεςώστε εάν διαφωνείτε σας διαφωτίζουμε και σας λέμε ότι έχετε όλο το νομικόδικαίωμα για παρέμβαση και για ακύρωση της πολεοδομικής μελέτης.

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και με άλλα συμπεράσματα. Εκείνο όμως που μένειείναι ότι όχι απλώς δεν υπάρχει μείωση των τοπικών φόρων που εισπράττει ο Δήμοςκαι οι υπηρεσίες του αλλά απεναντίας αυξάνει όπως πχ η αύξηση φορολογίας γιατους βοσκούς και για τη γη. Χωρίς όμως να συνοδεύεται από ανάλογη αναβάθμισητης διαφάνειας στη διαχείριση. Τις αδυναμίες τους προσπαθούν να καλύψουναποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη και το ενδιαφέρον για τα κοινά με γελοίεςαποφάσεις όπως αυτή περί ανεγέρσεως αγάλματος για τον Ιούλιο Καίσαρα στηνπεριοχή της Παλασσάς. Να δούμε τι άλλο θα δούμε.

Χιμάρα 30 Ιανουαρίου 2012
Εκ του γραφείου τύπου και επικοινωνίας.

No comments: