Friday, March 05, 2010

Μειονότητες: Επικριτική για την Αλβανία η νέα έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Nenanews

- προκαθορισμένος αριθμός εδρών για τις μειονότητες στη βουλή

- οι μειονότητες εκφράζουν σκεπτικισμό για το ρόλο της Κρατικής Επιτροπής για τις Μειονότητες
- ιδιαίτερη αναφορά στην έλλειψη βιβλίων

- επισύρει την προσοχή των αλβανικών αρχών σχετικά με την καταδίκη του δημάρχου Χιμάρας και τις συνέπειες ανάμεσα στις μειονότητες και την πλειοψηφία

- απογραφή και κατά βούληση αυτοπροσδιορισμός

- συμμετοχή των εκπροσώπων των εθνικών μειονοτήτων στη διαδικασία απογραφής

Η αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρπώπης για θέματα Ρατσισμού και μη Ανοχής (ECRI - European Commission against Racism and Intolerance) δημοσιοποίησε την τέταρτη κατά σειρά έκθεσή της για την Αλβανία. Στο πλαίσιο της καταστατικής της δραστηριότητας η Επιτροπή εκτελεί έρευνες και αναλύσεις για κάθε χώρα μέλος και καταρτίζει συστάσεις και προτάσεις.
Η χθεσινή πλέον των πενήντα σελίδων έκθεση για την Αλβανία αναλύει την κατάσταση έως και τις 3 Ιουλίου 2009. Η έκθεση αναφέρεται λεπτομερώς σε όλα τα θέματα που αφορούν τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που πιθανόν μπορούν να γίνουν αντικείμενο ρατσισμού και διακρίσεων όπως είναι οι εθνικές , γλωσσικές και πολιτιστικές μειονότητες.

Έχοντας υπόψη τις συστάσεις της τρίτης έκθεσης του 2005 και σχετικά με τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου το ECRI σημειώνει πως :
Σημείο 12: Η αναδιοργάνωση των εκλογικών ζωνών σε εκλογικές ζώνες λίστας και με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους υπό ένα σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης, δεν οδήγησε στην καθιέρωση ενός συστήματος όπου οι εθνικές και γλωσσικές μειονότητες να έχουν δικαίωμα καθορισμένων εδρών στην Αλβανική Βουλή. Εφόσον κανένα διεθνές στάνταρ δεν ζητάει να καθιερωθεί ένα τέτοιο σύστημα, το αίτημα αυτό για ορισμένους εκπροσώπους των εθνικών μειονοτήτων ή εθνο-γλωσσικών μειονοτήτων παραμένει επίκαιρο…

Σημείο 14: Η Επιτροπή ECRI ενθαρρύνει τις αλβανικές αρχές να προσέξουν τις εκκλήσεις των εκπροσώπων ορισμένων μειονοτικών ομάδων για να αφήσουν έδρες για τους εκπροσώπους των Μειονοτήτων στην αλβανική Βουλή…
Η Επιτροπή κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην Κρατική Επιτροπή για τις Μειονότητες και αφού αναφέρει πως έχει αποκτήσει εμπειρία σημειώνει πως (Σημείο 37) Μερικοί εκπρόσωποι των μειονοτήτων συνεχίζουν να εκφράζουν σκεπτικισμό, μάλιστα και πολλές κριτικές σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Στα συμφραζόμενα αυτά η Επιτροπή επισημαίνει πως τα μέλη της Επιτροπής έχουν διοριστεί χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων μειονοτήτων, αυτό ζημιώνει την εμπιστοσύνη προς αυτήν την Επιτροπή ως ένας θεσμός που πρέπει να προασπίσει τα συμφέροντα κάθε αναγνωρισμένης μειονότητας…

Σημείο 103 Σχετικά με την παιδεία: Η Επιτροπή δηλώνει ότι η νομοθεσία που εγγυάται την εκπαίδευση στις μειονοτικές γλώσσες έχει εγκριθεί και υπάρχουν τάξεις που μαθαίνουν στην ελληνική και τη σκοπιανή γλώσσα. Οι αρχές έχουν δεχθεί ότι έχει ζητηθεί το άνοιγμα τάξεων ή σχολείων που επιτρέπουν την εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα όχι μόνο στις περιοχές που υπάρχει σημαντικός αριθμός που ανήκουν σ’ αυτές τις μειονότητες, αλλά και στις μεγάλες πόλεις όπως είναι τα Τίρανα… Οι εκπρόσωποι των μειονοτήτων επισύρουν την προσοχή σε αριθμό προβλημάτων λ.χ. οι δυσκολίες ύπαρξης σχολικών βιβλίων στις μειονοτικές γλώσσες ή έλλειψη ετοιμότητας εφαρμογής από τις τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές των διατάξεων που εκδίδονται από το υπουργείο,

Σημείο 104: Τον Απρίλιο του 2009, υπό την ιδιότητα εκπροσώπου δημόσιας αρχής, ένας δήμαρχος που ανήκε σε μια εθνική μειονότητα καταδικάστηκε πρωτοβάθμια σε 6 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 500 χιλιάδων λεκ και αφαίρεση δικαιώματος δημόσιου αξιώματος επειδή διέταξε για την αφαίρεση οδικών σημάτων στην αλβανική γλώσσα, επειδή δεν έχουν γραφτεί και στην μειονοτική γλώσσα που ομιλείται από μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής… Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτής της περίπτωσης η Επιτροπή επισύρει την προσοχή των αλβανικών αρχών στο γεγονός πως μια διευκρίνιση σχετικά με τις νομοθετικές διατάξεις που διακανονίζουν την χρήση των τοπογραφικών δεικτών στις μειονοτικές γλώσσες στην Αλβανία, θα συνέβαλε στις καλές σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες μειονότητες και την πλειοψηφία, αυτό αναφέρεται στα συμπεράσματα της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων σχετικά με αυτό το θέμα.

Σημείο 141: Στην τρίτη έκθεση η Επιτροπή έκανε σύσταση στις αλβανικές αρχές, πρώτον, να πραγματοποιήσουν εθνική απογραφή του πληθυσμού που να συμπεριλαμβάνει την ερώτηση σχετικά με την εθνική καταγωγή… Αυτή επεσήμανε στα συμφραζόμενα αυτά την ανάγκη της απαραίτητης σημασίας στο σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και του κατά βούληση αυτοπροσδιορισμού.

Σημείο 142: Για ιστορικούς λόγους κανένα ερώτημα σχετικά με την εθνική καταγωγή δεν συμπεριλήφθηκε στην τελευταία απογραφή του πληθυσμού που έγινε το 2001. Γι αυτό το λόγο, οι νεώτερες επίσημες στατιστικές έχουν ημερομηνία από το 1989… Εκτός αυτού η ακρίβεια αυτών των στοιχείων είχε αμφισβητηθεί από ορισμένους εκπροσώπους αυτών των μειονοτήτων,

Σημείο 144: Η Επιτροπή συστήνει ξανά στις αλβανικές αρχές να πραγματοποιήσουν μια εθνική απογραφή του πληθυσμού που να συμπεριλαμβάνει την ερώτηση σχετικά με την εθνική ταυτότητα, σεβόμενοι τις αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον κατά βούληση αυτοπροσδιορισμό. Η Επιτροπή συστήνει δυναμικά την συμμετοχή των εκπροσώπων των εθνικών μειονοτήτων στις διάφορες φάσεις αυτής της διαδικασίας

Για περισσότερες πληροφορίες ολόκληρη η έκθεση στα αγγλικά http://www.coe.al/userFiles/File/ALB-CbC-IV-2010-001-ENG.pdf και στα αλβανικά http://www.coe.al/userFiles/File/ALB-CbC-IV-2010-001-ALB.pdf βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Με πληροφορίες από deropoli.com

No comments: