Friday, July 16, 2010

A woman of courage thwarted in her battle against corruption

The Irish Times - Friday, July 9, 2010

GARRET TANKOSIC-KELLY

ALBANIA LETTER: The Balkan country’s first female prosecutor has a track record that would put the Irish legal system to shame

IN THE political satire Wag the Dog, Robert De Niro’s character – a political fixer – suggests a plan of going to war with Albania to divert attention from an American presidential indiscretion, on the grounds that nobody knows anything about Albania.

As a small Balkan country with a proud but complex history, perhaps the only thing that galls Albanians more than anonymity is the cliche of being referred to as genetically criminal.

According to Transparency International, Albania is one of the most corrupt countries in the western Balkans, in what is an admittedly rather full field.

Yet, when setting out to meet Albania’s first female prosecutor general, Ina Rama, you get the distinct impression, from the enormous amount of media attention she has had, that you are about to meet a person who could smash that negative Albanian stereotype into smithereens.

Prosecutor Rama’s track record would put the Irish legal system to shame. Her performance speaks for itself: the scalps of two of her own prosecutors, charged and removed from office for accepting bribes; and the request for removal of immunity from two sitting ministers, in order to prosecute them.

The first immunity case concerned the misappropriation of €120 million of state funds in the tendering of a road to Kosovo. The other high-profile case involved a massive explosion resulting in the deaths of children who were illegally employed at a munitions depot situated just outside the capital, Tirana.

You could imagine that justice might begin to prevail in Albania – were it not for the fact that both high-profile ministerial cases have been dismissed by the supreme court for “procedural reasons”.

The final straw, in terms of the government’s tolerance of their new prosecutor general, came when Rama attempted to call in a Bosnian businessman, Damir Fazlic, for questioning.

In spite of Fazlic’s reputed links to the region’s “energy mafia”, prosecutors were unable to apprehend him before he fled the country.

Only after a television expose in which the chief of police was filmed escorting Fazlic on to an aircraft did the ministry of the interior admit it had deployed the police in order to prevent Rama’s prosecutors from questioning Fazlic.

And the grounds given by the minister for obstructing the prosecutor general’s request for questioning? That the request was unconstitutional, because it was made by telephone.

In the ensuing debacle, the opposition accused close family members of both the prime minister, Sali Berisha, and the minister of foreign affairs, Lulzim Basha, of facilitating the sale of a Cyprus-based shell company.

The company, owned by Fazlic, had no assets, but was sold for €1.75 million – raising suspicions of money laundering.

All concerned have strongly denied any wrongdoing. The prime minister publicly described Fazlic as a “dear friend”.

Rama went from being a person whom the prime minister said “enjoyed the trust of the entire parliamentary spectrum” to being a “tool of the opposition”. Action to curtail the scope of her work followed swiftly.

When I asked Rama how this pressure has affected her family, she said her mother collects all her press clippings, but when her father asks how work is going she always says: “‘I am good’.

“But sure, sometimes I am lying, because I know he cannot help me. I believe in doing good things but maybe I am one of the few.”

The prosecutor general is not without allies. The US ambassador to Albania, John Withers, has been unstinting in his public and vocal support of the prosecutor general’s work, declaring: “When the history of Albanian democracy is written, there will be a special chapter in it for people like Ina Rama.”

Unfortunately, it seems the challenges faced by the prosecutor general are symptomatic of a deeper malaise in Albanian democracy. A recent EU parliamentary initiative failed to encourage Albania’s main political parties to reach an agreement to overcome the political gridlock that has plagued the country for almost a year.

In a joint statement, commissioner for enlargement Stefan Füle and high representative for foreign affairs Catherine Ashton said Albania stood at a crossroads on its path towards EU integration, and warned that “a range of domestic challenges require political courage”. Sadly, one of the people with exactly that political courage has been severely curtailed.


short translation by Shekulli:

Shqiptarët dhe korrupsioni

Irish Times | 16/07/2010
Në satirën politike "Qeni shakaxhi", roli i fiksuesit politik, Robert de Niro, sugjeron një plan të fillimit të luftës me Shqipërinë, për të shmangur vëmendjen ndaj një telashi presidencial amerikan. Kjo bazohet në faktin që askush nuk e ka idenë ku bie Shqipëria.

Është një vend i vogël i Ballkanit, me një histori krenare, por komplekse.


Gjëja që u shkakton shqiptarëve, më tepër neveri se anonimati, është klisheja e referimit ndaj tyre si kriminelë gjenetikë. Sipas organizatës "Transparency International", Shqipëria është njëri nga vendet më të korruptuara në Ballkanin Perëndimor.


Nëse pritni një takim me prokuroren e Përgjithshme të Shqipërisë, Ina Rama, e para femër në këtë post, ju do të krijoni një përshtypje të veçantë për shkak të interesimit jo të zakonshëm të mediave për të.


Dy paraardhës të saj janë akuzuar dhe larguar. Kurse ajo u përball me çështje të imunitetit mbi dy ministra aktualë të akuzuar. Rasti i parë i imunitetit ka të bëjë me keqmenaxhimin e 120 milionë eurove të fondeve shtetërore në tenderimin e rrugës për në Kosovë.


Rasti tjetër i profilit të lartë përfshin shpërthimin masiv në depon e municionit afër kryeqytetit Tiranë, ku u vranë fëmijë që ishin të punësuar ilegalisht aty.
Ju mund të imagjinoni se drejtësia do të mbizotëronte në këtë rast në Shqipëri, por nuk ndodhi kështu. Të dyja rastet e profilit të lartë ministror u refuzuan nga Gjykata për "shkaqe procedurale".


Rasti më i fundit për të kuptuar qasjen qeveritare ndaj prokurorit të përgjithshëm, ndodhi kur Ina Rama u përpoq të marrë në pyetje biznesmenin nga Bosnja, Damir Fazliq. Pavarësisht nga reputacioni i lidhjeve me "mafien e energjisë" në rajon, prokurorët nuk ishin në gjendje ta ndalojnë atë para se ai të largohej nga Shqipëria.


Vetëm pas paraqitjes së pamjeve në televizion, në të cilat vetë shefi i policisë ishte filmuar duke e përcjellë zotin Fazliq në aeroport, Ministria e Brendshme e pranoi se e kishte dërguar policinë, me qëllim që t'i parandalojë prokurorët për ta marrë në pyetje Fazliqin (!). Po çfarë arsyetimi ishte dhënë nga ministri për pengimin e kërkesës së kryeprokurores për marrje në pyetje? U tha se kërkesa ishte jokushtetuese, sepse ishte bërë me telefon (!)


Gjithashtu, janë akuzuar anëtarët e afërt të familjes së kryeministrit S. Berisha dhe ish-ministrit të Jashtëm, L. Basha, për lehtësimin e shitjes së një kompanie me seli në Qipro. Kjo kompani, pronë e Damir Fazliqit, nuk kishte pasuri, por ishte shitur për 1.75 milion euro dhe kjo ka ngritur shqetësime për pastrim parash.


Të gjithë që janë të përfshirë fuqishëm, i kanë hedhur poshtë akuzat. Madje kryeministri i këtij vendi publikisht e ka përshkruar Fazliqin si "mik të dashur". Për të, kryeprokurorja Ina Rama u shndërrua nga personi, për të cilin kryeministri kishte thënë se "e gëzon besimin e gjithë spektrit parlamentar" në njeriun që "ishte mashë e opozitës".


E pyetur se si ky presion ndikon në familjen e saj, ajo thotë se nëna e saj i mbledh të gjitha shkrimet në gazeta për të... Kur babai e pyet se si po ecën puna, ajo gjithmonë i thotë: "unë jam mirë".


*Irish Times është nga të përditshmet më prestigjoze dhe më të vjetra të Irlandës. Titulli në original: "Gruaja që pengohet të luftojë korrupsionin"


No comments: