Kush kerkon te largoje bustin e deshmorit te Gjuhes greke Aristotel Guma?

H προτομή του εθνομάρτυρα Αριστοτέλη Γκούμα

Procedeengs of The III Panhimarjot Conference -

http://www.himara.eu/adver/KHimariot/konferenca3_1.html

Llambro Ruci shvlefteson "argumentat" e Kristo Frasherit, Luan Malltezit, Shaban Sinanit etj

Le të thonë sa të duan Kristo Frasheri, Luan Malltezi, Shaban Sinani etj.se gjuha e parë në Himarë është shqipja dhe më pas greqishtja. E kjo është thënë qartësisht, por vendosmërisht, pa ekuivoke dhe duke e faktuar

Regjistrimi i popullsise-Presidenti Topi: presione nga qarqe ultranacionaliste

“Ndjeshmëria e madhe është sepse nga individë të qarqeve ultranacionaliste tentohet të bëhet një politikë presioni dhe deformacioni të një procesi që duhet të jetë nacional dhe ligjor” Presidenti la të kuptohej se ai ishte ishte edhe për deklarimin e lirë të etnisë dhe fesë

Ivanov: "ende në rajonin tonë qarqet ultranacionaliste veprojnë në dëm të vendeve të tjera".
(Shqip)

In contrast with 52-personality peticion, in the report of Europian Commission it is said that:

There is a lack of accurate data on minorities in Albania. This situation is expected to be addressed by the conduct of a population census in 2011, respecting international standards including the principle of free self-identification. This census will include optional questions on the ethnic origin, religious affiliation and mother tongue of respondents.

Pse nuk i jepet shtetesia shqiptare fortlumturise se tij Anastasios?

Lufta midis civilizimeve ne Shqiperi e gjen shprehjen ne luften frontale te qarqeve ateiste dhe antikrishtere qe perfaqesohen deri ne kupolen e shtetit per 20 vjet rresht dhe kontrollojne totalisht mediat.
S ipas raportimeve te ShIK-ut dhe shtypit, fondametaliste musilmane kane marre shtetesi shqiptare, kurse kryepeshkopi dekorohet nga Presidenti por ende nuk i ploteson kushtet per shtetesi megjthe qendrimin permanent prej 19 vjetesh ne Shqiperi !!!!


Tuesday, April 17, 2012

TAKIMI MBARBREGDETAR Himare-DEKLARATE

TAKIMI MBARBREGDETAR Himare, 13.04.2012
DEKLARATE
(Dale nga Takimi Mbarebregdetar, i mbajtur sot me daten 13 Prill 2012 ne Himare mbi "Kthimin fizik te pronave, pronareve e trashegimtareve te ligjshem Bregdetas ").
Shoqatat "BREGDETI" dhe "KOMUNITETI HIMARIOT", Shoqeria Civile dhe komuniteti bregdetas nga Palasa deri ne Nivic-Bubar kane protestuar vazhdimisht gjate 20 viteve tefundit, per mos zgjidhjen dhe zvarritjen e pa justifikuar te ceshtjes se te drejtes dhe regjistrimitte titujve te pronesise, mbeshtetur ne te drejten universale te fitimit te saj, te percaktuar neKushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Konventen Europiane te Te Drejtave Te Njeriut.
- Megjithe mesazhet dhe sugjerimet tona te vazhdueshme drejtuar Institucioneve Qendrore te Shtetit;
- Megjithe mesazhin e qarte te Komisionit Europian drejtuar Qeverise Shqiptare ne rekomandimin e 10-te parashtruar prej tij ne "Opinionin e Komisionit mbi aplikimin e Shqiperise per antaresim ne BE" (Brussels, 9.11. 2010, COM(2010) 680);
- Megjithe vullnetin e shprehur qartazi te shumices dermuese te antareve te komunitetit te krahines tone per te mos zbatuar Ligjin 7501;
E drejta e pronesise mbi Token ne krahinen tone po kerkohet te zgjidhet me rregullime te pjeseshme ligjore qe:
- orientojne njohjen e titujve te pronesise mbeshtetur ne dokumente te kundra ligjeshme te shpemdara nga komisionet e korruptuar te ngritura nga ligji 7501;
- injorojne Kushtetuten, Konventen Europiane te Te Drejtave Te Njeriut si edhe vullnetin e komunitetit te krahines per te mos zbatuar ligjin 7501, por per t'iu kthyer token pronareve dhe trashegimtareve legjitime si e vetmja zgjidhje e qendrueshme morale dhe ligjore.
- injorojne haptazi pamundesine e shtetit per te perballuar kostot e kompensimit te pronareve
legjitime me fonde publike.
- hartohen dhe shqyrtohen me shpejtesi pa informimin, perfshirjen dhe marjen e mendimeve nga te gjithe faktoret e interesit nepermjet nje procesi transparent dhe gjithepershires, ne kundershtim me rekomandimin e l O-te te KE.
Altemativa jone propozuar Qeverise eshte e thjeshte dhe mbeshtetet:
- Se pari, ne kthimin e pronesise mbi token pronareve legjitime dhe trashegimtareve te tyre, konform kritereve te percaktuara ne Nenin 411 pika 2 te Kushtetutes se RSH;
Se dyti, ne kompensimin fizik te familjeve rezidente me pak ose aspak toke ne pronesi, me toka ne pronesi te komunitetit te cdo fshati.
Alternativa jone siguron:
1. Ligjshmerine e plote te njohjes dhe regjistrimit te titujve te pronesise;
2. Realizimin ne nje kohe te shkurter te procesit te njohjes dhe regjistrimit te titujve te pronesise mbi token per te gjithe te interesuarit, per shkak se eliminon koston e fondeve publike per kompensime;
3. Shmangien e abuzimeve, korrupsionit dhe grabitjes se orkestruar nder vite nga komisionet famekeqe te ngritura nga Ligji 7501;
4. Garantimin e paqes sociale dhe bashlkjeteses me mirekuptimin dhe respektin tradicional per njerezit dhe pronen ne krahinen tone.
5. Kthimin ne origjine te nje kapitali shume te madh njerezor, intelektual e material, te familjeve bregase te larguara nga fshatrat e tyre gjate periudhes komuniste, (duke mos qene aty fizikisht prezent ne vitin 1991, po perjashtohen nga mundesia e kthimit ne vendine pronat e te pareve te tyre
Prandaj:
Duke besuar se integrimi i Shqiperise ne EU kerkon nder te tjera respektimin dhe mbrojtjen e te drejtes se pronesise mbi token mbeshtetur ne nje zgjidhje perfundimtare dhe te qendrueshme, ne perputhje me percaktiimet e Kushtetutes se RSH dhe Konventes Europiane te Te Drejtave te Njeriut;
Duke besuar se KE rekomandon integrimin e Shqiperise ne BE mbeshtetur ne te njejtat vlera, principe dhe standarte me ato te komunitetit te vendeve Europiane.
Duke menduar se integrimi i Shqiperise ne BE eshte nje aspirate dhe kerkese e popullit shqiptar dhe nuk mund te trajtohet vetem si nje objektiv politik i Qeverise Shqiptare dhe i Komisionit Europian.
Ne kerkojme:
1. Kthimin fizik te te gjitha pronave (toke bujqesore, livadhe, kullota e pyje) pronareve dhe trashegimtareve legjitime si e vetmja zgjjidhje e ligjeshme.
2. Respektimin nga Qeveria te sugjerimeve te sintetizuara ne Rekomandimin e 10-te te Komisionit Europian mbi te drejten e prones, parashtruar ne "Qpinionin e Komisionit mbi aplikimin e Shqiperise per antaresim ne BE" (Brussels, 9.11. 2010, COM(2010) 680);
3. Mbeshtetjen dhe angazhimin e perfaqesuesve te BE, OSBE dhe SHBA per organizimin e nje tryeze te rrumbullaket me pjesmarjen e perfaqesuesve te Qeverise dhe komunitetit te krahines tone dhe te monitoruar nga perfaqesite sa me siper;
Ne denoncojme publikisht abuzimet korruptive te bera nga komisionet qe kane vepruar ne emer te Ligjit 7501 ne krahinen tone dhe i kerkojme Prokurororise se Pergjithshme te hetoje faktet e parashtruara nga ne dhe qe njihen nga Bashkia Himare, Keshilli i Qarkut Vlore, Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme.
Ne kerkojme pezullimin e cdo akti te shitblerjes se tokes dhe dhenies se lejeve te ndertimit nga organet shteterore pergjegjese, jashte zonave urbane ne territorin e krahines tone, si akte abuzive dhe te jashteligjshme, deri ne perfundimin e hetimit dhe zgjidhjen perfundimtare dhe te plote te titujve te pronesise mbi token.
Ne nuk do te njohim aktet ligjore dhe vendimet e Qeverise Shqiptare per ceshtje te lidhura me pronesine ne krahinen tone, te hartuara dhe miratuara pa konsultimin e Shoqatave tona, si faktor kryesor interesi.
Antaret e komunitetit tone brenda dhe jashte vendit shpallin mosbindje civile ndaj Administrates se Bashkise Himare e Komunes Lukove, per ceshtje qe kane te bejne me pronat
komunitare dhe te Kishes Orthodokse.
Deri ne muajin Shtator 2012 te thirret Konferenca e Jashtezakonshme Boterore e Bregdetasve,
per te marre vendime strategjike per te ardhmen.
Himare, me 12 Prill 2012

No comments: