Thursday, September 19, 2013

ΚΕΑΔ – Ανακοίνωση τύπου – 17/09/2013 / PBDNJ – Njoftim për Shtyp – 17/09/2013

Εφιστάται η προσοχή της κοινής γνώμης και ζητείται η άμεση ευαισθητοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την τεταμένη και απαράδεχτη κατάσταση με την οποία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για όλα τα μέλη των μειονοτήτων και ειδικότερα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
Ενώ δεν διαπιστώνεται καμία ορατή πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών για την επέκταση και την εμβάθυνση της εκπαίδευσης στη μητρική τους γλώσσα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και στην πραγματοποίηση των υποχρεώσεων προς την Σύμβαση για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτές ορίζονται λεπτομερώς στην Έκθεση Παρακολούθησης της Επιτροπής το 2012, χθες οι μικροί  μαθητές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και όχι μόνο , άρχισαν τη νέα σχολική χρονιά χωρίς κανένα βιβλίο στη δική τους γλώσσα. Είναι πλήρως  ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας για την πραγματοποίηση αυτού του καθήκοντος.
Ως ΚΕΑΔ και ΟΜΟΝΟΙΑ από καιρό είχαμε προειδοποιήσει για επικίνδυνα παιχνίδια που γινόνταν σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα, όπως ήταν ο αποκλεισμός των κειμένων για την μειονότητα από την διαδικασία του Altertext και η επανακρατικοποίηση αυτής της διαδικασίας, παραβιάζοντας το νόμο. Η επιδείνωση της κατάστασης αποδεικνύει ότι αυτά τα πειράματα εγκυμονούν κινδύνους. Η σχολική χρονιά αρχίζει όχι μόνο με ελλείψεις αλλά και με επικίνδυνες προϋποθέσεις όσον αφορά την υλοποίηση και την πρακτική εφαρμογή των βασικών δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα.
Δεδομένου ότι η έναρξη της νέα σχολικής χρονιάς 2013-2014 συμπίπτει με την ανάληψη καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης, κατά συνέπεια και της νέας πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Παιδείας και επιμένοντας στην δημόσια καταγγελία των γεγονότων, παροτρύνουμε το υπουργείο να παρέμβει ενεργά  και χωρίς απώλεια χρόνου στην:
- Παράκαμψη μερικών επικίνδυνων στερεοτύπων και προκαταλήψεων από το παρελθόν.
- Περισσότερη πρωτοβουλία για την εκπαίδευση  των μειονοτήτων και ιδίως  της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
- Ευρεία διαβούλευση, χωρίς προκαταλήψεις, ρεαλιστικά  και ευρωπαϊκά με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Μειονότητας και ευρύτερα, για τον επανασχεδιασμό στην πραξη των συνταγματικών υποχρεώσεων και των Διεθνών πράξεων για την εκπαίδευση των μειονοτήτων στην μητρική γλώσσα.
- Καθιέρωση ενός ειδικού τμήματος  σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση των δημιουργημένων προβλημάτων και την ανάληψη των συγκεκριμένων ευθυνών.
- Αποτελεσματικές  επενδύσεις σ΄ αυτόν τον τομέα, όχι μόνο στη σχολική υποδομή, αλλά  και στο περιεχόμενο, για  εμφανή αύξηση στην ποιότητα.
- Συμπερίληψη αυτού του τομέα στα προγράμματα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  συνεργασία με  μη κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα αυτό.
Η παραμέληση  αντιμετώπισης της πραγματικότητας στην παιδεία για τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής  Μειονότητας επιφέρει  συνέπειες όσον αφορά στην εικόνα της χώρας, στην περιττή ένταση και στη ρήξη  της κοινωνικής συνοχής.
Δεν θα ήταν υπερβολή, αλλά ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση και τον εξευρωπαϊσμό του περιεχομένου, ώστε για μια σειρά σχολικών κειμένων της ΕΕΜειονότητας να υλοποιούνταν η συμπερίληψη κειμένων που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα , σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις των ειδικών.
Η κατάσταση επί του παρόντος είναι απαράδεκτη και απαιτεί  όχι μόνο απονομή  πολιτικών και διοικητικών ευθυνών αλλά κυρίως την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ομαλοποίηση της εκπαιδευτικής  διαδικασίας που έχει μόλις αρχίσει.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, ΚΕΑΔ
Τίρανα, 17 Σεπτέμβρη 2013

Sjellim në vëmendjen e opinionit publik dhe kërkojmë sensibilizimin e menjëhershëm të politikes qeveritare lidhur me situatën e nderë dhe të patolerueshme në të cilën nisi dje Viti i ri Shkollor për pjesëtarët e te gjitha minoriteteve e ne veçanti  Komunitetit Etnik Grek.
Ndërsa nuk konstatohet asnjë përparim i dukshëm përsa i përket përmirësimit të gjendjes për shtrirjen e thellimin e arsimimit në gjuhën amtare te tyre, në përputhje me standardet  europiane  dhe në realizim të detyrimeve ndaj Konventës për Mbrojtjen e Minoriteteve të Këshillit të Europës, sikundër  ato përcaktohen me hollësi në Raportin Monitorues të Komitetit të vitit 2012, dje vogëlushat e Minoritetit Etnik Grek dhe jo vetëm ata, e filluan shkollën pa asnjë tekst në gjuhën e tyre. Është totalisht përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit realizimi i kësaj detyre.
Si PBDNJ e OMONOIA me kohë kishim paralajmëruar për lojëra të rrezikshme që bëheshin në këtë sektor të ndjeshëm sikundër ishte përjashtimi i  teksteve për minoritetin nga procedurat e Altertekstit dhe rishtetëzimin e procedurës, duke shkelur  ligjin. Agravimi i situatës fakton rreziqet që këto eksperimente mbartin. Viti Shkollor fillon jo thjesht me mangësi por edhe me premisa të rrezikshme në drejtim të realizimit dhe zbatimit në praktikë të të drejtës themelore, të arsimimit në gjuhën amtare.
Meqenëse fillimi i Vitit te ri Shkollor 2013-2014 përkon me fillimin në detyrë të qeverisë së re, rrjedhimisht edhe drejtimi i ri politik i Ministrisë përgjegjëse të Arsimit, duke këmbëngulur në denoncimin publik të fakteve, e nxisim atë për të ndërhyrë në mënyrë aktive dhe pa humbje kohe në:
- kapërcimin e disa stereotipeve të rrezikshme te krijuara e te paragjykuara nga e kaluara
- më shumë iniciativë për arsimimin e minoriteteve e në veçanti të Komunitetit Etnik Grek.
- konsultim  i gjërë, pa paragjykime, realist e europianist me përfaqësues te Minoritetit Grek e më gjërë, për rikonceptimin ne praktike te detyrimeve kushtetuese e Akteve ndërkombëtare për arsimimin e pakicave ne gjuhen amtare.
- ngritjen e një sektori te posaçëm ne nivel qendror e lokal për ndjekjen,  përballimin e problematikave te krijuara e marrjen e përgjegjësive konkrete
- investime me efikase ne ketë fushë, jo thjesht ne infrastrukture shkollore, por në brendi e përmbajtje, për rritje te dukshme cilësore
- përfshirja e këtij sektori ne programet prioritare te bashkimit Europian,si dhe bashkëpunimi me organizata jo qeveritare te interesuara në ketë fushë.
Neglizhimi i përballimit me realitetin e arsimimit për pjesëtarët e Komunitetit Etnik Grek sjell pasoja në drejtim të imazhit të vendit, tension të panevojshëm dhe thyerje të kohezionit shoqëror. Nuk do të ishte e ekzagjeruar, por një hap domethënës i mirëkuptimit dhe europianizimit të brendisë ,qe për një seri tekstesh shkollore të Minoritetit Etnik Grek të realizohet përfshirja e atyre që përdoren në sistemin arsimor Grek, gjithmonë sipas rekomandimeve të specialistëve. Situata për momentin është e patolerueshme dhe kërkon jo vetëm gjetjen e përgjegjësive politike dhe adiministrative por kryesisht marrjen e masave për kapërcimin e problemit dhe normalizimin e procesit mësimor qe sapo ka filluar.
 Zyra e Komunikimit me Median PBDNJ
Tirane, më 17 Shtator 2013

No comments: