Tuesday, September 24, 2013

REZOLUTË E DALË NGA MBLEDHJA E SHOQATES “BREGDETI” MBI SITUATËN MBI PRONAT DHE HAPAT QË DUHEN KRYER NGA SHOQATAT HIMARIOTE NË SITUATËN E KRIJUAR

post by Kristaq JorgjiMë datë 21 Shtator, kryesia e degës së Himarës së shoqatës “Bregdeti” nën kryesinë e z. Miço ZHUPA,  thirri një mbledhje me përfaqësues të shoqatës “Bregdeti dhe shoqatave të tjera të Himarës , ku u analizua gjendja e pronave pas formimit të qeverisë se re.  23 vetë morren pjese ne këtë mbledhje ku u diskutua  situata e krijuar dhe u sugjeruan hapa konkrete që duhen bërë për zgjidhjen e problemit te pronave, që mbetet nje nga detyrat themelore të shoqatës. 

Mbledhja doli në përfundimin se në nivelin politik qëndror, zhvillimi më i rëndësishëm  ngelen zgjedhjet e qershorit dhe formimi i maxhorancës së re me në krye Partinë Socialiste.  Në programin e saj jepet si një nga zotimetzbatimi i një programi të veçantë për rregjistrimin e pronave në Bregdetin e Jugutsi dhe krijimi i Agjensisë së Bregdetit. Ndonëse nuk dihen qartë funksionet që do të kryejë kjo agjensi, e cila perflitet se do të drejtohet nga Auron Tare, ajo duhet te  koordinojë tërë veprimet mbi zhvillimin e Bregdetit, perfshirë  çështjet  e pronës, ndërtimeve ilegaleetj. Po ashtu ngelet ne fuqi prona si nje nga 12 prioritet I vendosur nga Komuniteti European. Incidenti në Shtëpinë Qëndrore të Ushtrisë solli sërisht në vëmendje të donatorëve problemin e mprehtë të pronës.

Nisur nga kjo analize, mbledhja propozoi  të ndërmerren këto veprime që kanë të bëjnë me sensibilizmin e opinionit dhe  sjelljen në tavolinën e bisedimeve qëndrimin e këtyre organizatave lidhur me pronën  duke përfshirë  në këto bisedime edhe problemin e kthimit të kullotave dhe livadheve në bregdet si dhe kthimin e pronave të kishës me përparësi:

• Takim me qeverisjen  vendore (Bashkinë e Himarës dhe kryesitë e fshatrave),

• Takim me parlamentarët e zonës zotërinjtë Dule, Kokëdhima, Gjiknuri,

• Takim me Kryeministrin,

• Takim me Agjensinë e propozuar të Bregdetit,

• Krijimin e një dialogu me donatorët sikurse BE, SHBA, OSBE, Republikën Helene, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Hollandën etj.

Për të rritur efiçensën e këtyre lobimeve prane qeverisjes vendore,  qëndrore dhe donatorët , mbledhja propozoi  koordinimn e  qëndrimeve të tërë organizatave jo-qeveritare të Himarës, kudo që ndodhen –në Himarë dhe fshatrat esaj, Tiranë, Athinë, Washington DC etj.  Kjo do të unifikonte qëndrimet  dhe shtonte forcën goditëse për zbatimin e qëndrimeve që do të  çojë “pronën tek i zoti”.

Gjatë mbledhjes  u kërkua nga shumë diskutues në takim,  një rol më aktiv të kryesisë së Tiranës si dhe një  koordinim më të mirë të punës së kryesisë me bazën në Himarë dhe Lukovë.  Për këtë u sugjerua që një grup përfaqësues nga mbledhja e Himarës të marrë takim më kryesinë e Tiranës dhe ti informojë për këto sugjerime si dhe zhvillimet  e mbledhjes .

Himarë, më Shtator 22, 2013
 

No comments: