Wednesday, December 11, 2013

OMONIA: Janë 286 mijë anëtarë të minoritetit grek në Shqipëri

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ “ΟΜΟΝΟΙΑ”
BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK “OMONIA’’
DEMOKRATIC UNION OF GREEK MINORITY IN ALBANIA “OMONIA”

Δελτίο Τύπου

Κοινοποίηση γενικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας Καταγραφής Μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, από την Ειδική Γραμματεία Καταγραφής.


Ολοκληρώθηκε εντός των προθεσμιών που είχαν οριστεί απ’ το Γενικό Συμβούλιο της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, η διαδικασία Καταγραφής Μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν απ’ τα σχετικά έντυπα ερωτηματολόγια και την ηλεκτρονική σελίδα που λειτούργησε για το σκοπό αυτό έχουν ήδη υποστεί την βασική επεξεργασία. Γενικά συμπεράσματα και στατιστικά ευρήματα που προκύπτουν και αφορούν στα αριθμητικά μεγέθη και τη γεωγραφία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας παρουσιάζουμε περιληπτικά ακολούθως:

Έχουν συμπληρωθεί συνολικά 286 852 ατομικά δελτία εκ’ των οποίων το 30%, δηλαδή 86 000 στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η συλλογή έγινε σε εντελώς εθελοντική βάση από τις τοπικές οργανώσεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ελαχιστοποιώντας την όλη δαπάνη του εγχειρήματος. Με βάση τις πληροφορίες, τα ισχύοντα στις στατιστικές έρευνες και τις εκτιμήσεις των ειδικών στα περί δημογραφίας, η διαδικασία Καταγραφής άγγιξε το 85% των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Το ποσοστό απ’ την μια αξίζει συγχαρητηρίων και απ’ την άλλη αποτελεί ασφαλή βάση για την εκτίμηση της ολοκληρωμένης εικόνας των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Αλβανική επικράτεια.

Απ’ την πρώτη επεξεργασία προκύπτει ότι το 50% των μελών της ΕΕΜ έχει σχεδόν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, διατηρεί όμως πολύ καλή επαφή με τη γενέτειρα, καθώς πάνω απ’ το 70% αυτών επισκέπτονται περισσότερες των τριών περιόδων τα χωριά και της πόλεις τους.
Σε μια άλλη προσέγγιση ανά γεωγραφική περιοχή και όχι τόπο προσωρινής διαμονής θα μπορούσε ενδεικτικά να αναφερθεί ότι στην ευρύτερη Περιφέρεια Αυλώνας έχουν συμπληρωθεί 85 841 ατομικά δελτία, το Αργυρόκαστρο, 51 067 ατομικά δελτία, την ευρύτερη Περιφέρεια Κορυτσάς 33 561, το υπόλοιπο της Αλβανίας με σημείο αναφορά την πρωτεύουσα Τίρανα 32 298, ενώ το υπόλοιπο των ατομικών δελτίων συλλέχθηκαν στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και αλλού. Η διαδικασία συμπεριέλαβε προφανώς και την παλιά διασπορά, ως βασικό στόχο που είχε τεθεί εξ αρχής.  

Σε ότι αφορά ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό για τον προσδιορισμό της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, εκείνο της θρησκευτικής πίστης προκύπτει ότι στο σχετικό ερώτημα έχουν απαντήσει άνω του 90%, δηλαδή 259 000 ότι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ το υπόλοιπο απλώς δεν συμπλήρωσε το σχετικό τετράγωνο.
Το 65%, των συμμετεχόντων στη διαδικασία Καταγραφής των Μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, δηλαδή 186 454 δήλωσαν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική, ενώ στο υπόλοιπο κυριαρχεί η Βλάχικη διάλεκτος με παράλληλη γνώση της ελληνικής καθώς και της Αλβανικής.

Η διαδικασία έφερε στο φως επίσης ένα ενδιαφέρον δημογραφικό εύρημα που αφορά στην αναλογία των ελληνικών πληθυσμών που ζουν στα χωριά και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα σε μια αναλογία 60% προς 40% περίπου.
Υπάρχουν και άλλα στοιχεία των γενικών αποτελεσμάτων απ’ την έως τώρα επεξεργασία που αφορούν στην ηλικιακή δομή της κοινότητας των Ελλήνων στην Αλβανία, το μορφωτικό επίπεδο, τους γάμους και τα μεγέθη των οικογενειών τα οποία στην πορεία η Γραμματεία θα κοινοποιήσει.Επί της ευκαιρίας το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση για την αίσια ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που εκκρεμούσε από πολλά χρόνια σε ότι αφορά τους στόχους της Οργάνωσης. Εκφράζει επίσης τη δημόσια ευγνωμοσύνη στα στελέχη που συμμετείχαν εντελώς εθελοντικά στη διαδικασία και ειδικά την Ειδική Γραμματεία Καταγραφής.
Ως γνωστό η ΟΜΟΝΟΙΑ εκφράζοντας το σύνολο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας δεν αναγνώρισε τα αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής και Πληθυσμού στην Αλβανική Δημοκρατία –Census 2011, σε ότι αφορά στην εθνική καταγωγή, την μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα των πολιτών.
Τα αποτελέσματα της Καταγραφής των Μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία,  που διενέργησε η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, θα είναι χρήσιμα όχι μόνο για τα εσωτερικά της και την επεξεργασία θέσεων αλλά και οδηγός για τα αναμενόμενα από μια κρατική διαδικασία που θα σέβεται την ελεύθερη έκφραση πάνω στα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν μια εθνική ή πολιτιστική μειονότητα.


Mbas vendimit të Këshillit të Përgjithshëm të OMONOIA-s, për mospërfshirjen e anëtareve të Minoritetit Etnik Grek në Censusin e muajt Tetor 2011, për shkak të problemeve të shumta juridike politike e praktike, ky organ vendosi që të realizojë vetë regjistrimin e anëtareve të saj kudo që ata ndodhen. 
Rezultatet e përgjithshme që dolën nga ky proces janë shprehje e madhësisë numerike e njëkohësisht edhe shpërndarjes gjeografike të Minoritetit Etnik Grek. 

Janë plotësuar 286.852 pyetësorë individualë, prej të cilave 30%, ose 86.000, në mënyre elektronike. Shpërndarja, kujdesi në plotësim dhe grumbullimi i pyetësorëve u bë në bazë vullnetare nga degët e OMONIA-s që funksionojnë në të gjitha qarqet e vendit, duke minimizuar koston e ndërmarrjes së këtij procesi. Vlerësimet e specialistëve të realizimit të këtij procesi tregojnë se janë përfshirë 85% e pjesëtarëve të minoritetit etnik grek në këtë proces.
Nga përpunimi fillestar del se 50% e pjesëtarëve të komunitetit etnik grek ka pothuajse qëndrim të përhershëm në Greqi, por ndërkaq mbajnë kontakte shumë të mira me vendlindjen sepse mbi 70% e tyre vizitojnë më shumë se tre herë në vit vendet e origjinës.
Janë plotësuar në degët e OMONIA-s, qarku Vlorë, 85.841 pyetësorë individualë, dega e OMONIA-s Gjirokastër, 51.067, dega e OMONIA-s, qarku Korçë, 33.561 dhe në pjesën tjetër të territorit me pikë referimi kryeqytetin Tiranë, 32.298, ndërkaq pjesa tjetër e pyetësorëve u grumbulluan në Greqi, shtete të ndryshme të Evropës, SHBA etj.
Theksojmë se në këtë proces u përfshi sigurisht edhe diaspora e vjetër.
Përsa i përket një elementi tjetër themelor në identifikimin e minoritetit etnik grek, atë të besimit fetar, del se i janë përgjigjur mbi 90% ose 259.000 persona se janë të besimit të krishterë ortodoks.
Në procesin për deklarimin e gjuhës amtare, 65% ose 186.454, deklaruan si gjuhe amtare greqishten, në pjesën tjetër mbizotëron vllahishtja me njohuri paralele të greqishtes dhe shqipes.
Njëkohësisht procesi solli në dritë gjithashtu një të dhënë demografike që lidhet me vendbanimin, 60% banojnë në fshatra dhe 40% në qytete të ndryshme.

Rezultatet e Regjistrimit të Pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek në Shqipëri, që u bë nga BDMEG OMONOIA, do të përbejnë një udhërrëfyes për jetën e saj të brendshme dhe përpunimin e qëndrimeve të saj. 


No comments: