Wednesday, July 23, 2014

Grupet e interesit të Bashkise Himare - Komunikatë per Shtyp

Grupet e interesit të Bashkise Himare  

Komunikatë per Shtyp
                                                                                                                                   
Sot më 22.07.2014 njoftohemi nëpërmjet shtypit elektronik me deklarimet e turpshme te Deputetit te Qarkut VloreK.Kokdhima, per Ndarjen e Re Territoriale ne vend. Ne grupet e interesit shprehim pakënaqësine tonë në lidhje me keto deklarime, per te cilin mund te themi pa ndrojtje se nuk ndihemi as te perfaqësuar me pozicjonimet sadiste te tij, po aq dhe mllefit qe e karakterizon kundër komunitetit tonë në përgjithesi dhe në veçanti kunder komunitetit Helen të Himarës.                                                                
I përgjigjemi K.Kokdhimes se: Komuniteti Himarjot në përgjithësi një popull vital dhe virtuoz, krenar për të djeshmen, të tashmen dhe të nesërmen se krenarine e tij asnjëherë se ka blerë as me para dhe as ja ka falur njeri, kur u shpreh një qytetare, se Himarjotë nuk u bënë Grek nga pensionet dhe nga pashaportat, sqarojmë për K.Kokdhima dhe për të gjithë keqdashësit tanë se është kuptimplotë, që do të thotë se ne jemi popull Helen, pavarësisht nëse i kemi apo nuk i kemi këto të drejta nga vendi amë.                                                                                                                              
Ne dt.14.07.2014 kemi bërë të njohur në mënyrë të argumentuar si grupe interesi mendimin tonë në lidhje me Ndarjen e Re Territorjale se si mund të jetë në këtë kuadër Bashkia e re e Himares. Ne menyrë te pa tjetersueshme, ne mbeshtesim vetëm variantin e pestë, që parashikon bashkimin e Komunës se Lukovës me Bashkinë e Himarës.                                                                                                                          
U bëjmë thirje Deputetëve që të mos mbeshtesin me votën e tyre ndarjen territoriale të përgatitur nga K.Kokdhima dhe interesave te tyre ekonomike. Njekohesisht kerkojmë ndërhyrjen e organizmave nderkombetare dhe mirëkuptimin prej tyre qe te mbeshtesin mendimin e komunitetit tone per ndarjen e re teritoriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Per perfaqësuesit e grupeve te interesit: Shoqata e Biznesit, Shoqata Himarjote, Forumi Gruas, Forumi Rinor, Shoqeria Civile,  dhe Intelektualet eHimares                                                                                                                                                                                            

Date. 22.07.2014

No comments: