Sunday, December 03, 2006

Rekomandime per celularet.

02/12/2006 10:02 (ERT)

Komisioni Kombetar i Telekomunikacioneve dhe Post-Telegrafat rekomandojne bisedime te shkurtra, perdorim te telefonit stabel kur sinjali eshte i fuqishem, te preferohet telefoni stabel dhe te mos inkurajohen femijet ne perdorimin e celulareve.
Thekson ne menyre karakteristike: Kur sinjali nuk eshte i kenaqshem, atehere cilulari duke kerkuar sinjalin, transmeton me teper rrezatim elektromagnetik.
Gjithashtu nenvizon te mos perdoret celulari ne qarqet e mbyllura si ashensori, nentoke, ne makine, ne metro.

No comments: