Saturday, December 09, 2006

Two different point of view about Macedonia23."The Department has noted with considerable apprehension increasing propaganda rumors and semi-official statements in favor of an autonomous Macedonia, emanating principally from Bulgaria, but also from Yugoslav Partisan and other sources, with the implication that Greek territory would be included in the projected state. "This Government considers talk of Macedonian "nation', Macedonian "Fatherland", or Macedonian "national consciousness" to be unjustified demagoguery representing no ethnic nor political reality, and sees in its present revival a possible cloak for aggressive intentions against Greece"."

[The Secretary of State, Edward Stettinius, to Certain Diplomatic and Consular Officers, U.S. State Department, Foreign Relations Vol. VIII, Circular Airgram (868.014 / 26 Dec. 1944)]

Koco Danaj: Ajo (Maqedonia) është një shtet artificial. Dhe më shumë mbahet në këmbë nga toleranca e tejskajshme e shqiptarëve. Bashkimi gradual, por i pandërprerë i tyre në Shqipërinë natyrale, do ta bëjë më urgjente edhe kërkesën e maqedonasve për të krijuar Maqedoninë natyrale, një pjesë e së cilës ndodhet në Greqi, ndërsa një pjesë në Bullgari.

No comments: