Wednesday, January 17, 2007

Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών

Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών - Στην Αθήνα η επίσημη παρουσίαση
Συντάκτης: Κατερίνα Θανασούλα, ERT


Ένα νέο ερευνητικό κέντρο, με στόχο την μελέτη του παγκόσμιου Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ιδρύθηκε πρόσφατα στην Γαλλία.
Τις δράσεις και τα ερευνητικά προγράμματα του νεοσύστατου Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Ερευνών θα παρουσιάσει στην Αθήνα η ομογενής ακαδημαϊκός Δρ. Ερατώ Πάρη, διευθύντρια του Κέντρου και λέκτορας Νέων Ελληνικών στο πανεπιστήμιο της Νίκαια, Γαλλία.
Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, στις 20 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30.
Το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών, συστήθηκε στην Νίκαια της Γαλλίας ως μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα, έχει ως κύριο στόχο την οργάνωση και τον συντονισμό διεθνών διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στον Ελληνισμό-Ελλάδα και Ελληνική Διασπορά- και τις σχέσεις του με άλλες χώρες και κοινωνίες.
Το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών έχει ήδη επιτύχει να προσελκύσει στο Επιστημονικό του Συμβούλιο την παρουσία επιφανών επιστημόνων, καθώς και την συνεργασία ερευνητών από σημαντικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, ελληνικά και ξένα, όπως τα Εθνικά Κέντρα Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, την Σορβόννη, την Ακαδημία της Μασσαλίας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Πανεπιστήμια της Χάϊφα (Ισραήλ), του Lecce (Ιταλία), του La Trobe (Αυστραλία), του Würzburg (Γερμανία), του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια, Davis (ΗΠΑ), κτλ.
Το Κέντρο θα λειτουργήσει σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους από τον χώρο της οικονομίας, της ακαδημαϊκής, επιστημονικής (θετικές/θεωρητικές επιστήμες), αλλά και κοινωνικής ζωής. Επιπλέον επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού του έργου στον ευρύτερο δημόσιο βίο.
Η παρουσία της Δρ. Ερατώ Πάρη πλαισιώνεται από δύο σημαντικούς συνεργάτες της, τον καθηγητή Νίκο Ουζούνογλου (Ε. Μ. Πολυτεχνείο-Πρόεδρο του Νέου Κύκλου Κων/λιτών), και τον Δρ. Κώστα Μάρα (European Center of Würzburg). Θα παρευρεθούν επίσης και άλλες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Γαλλία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, κτλ.). Πολλοί από τους επιστήμονες αυτούς συμμετάσχουν στα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου.
Λίγα λόγια για το Κέντρο
Το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών έχει ως πρωταρχικό του επιστημονικό στόχο την έρευνα του Ελληνισμού, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στοχεύει επίσης στην σύσφιξη των πολιτιστικών και επιστημονικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας και οποιασδήποτε άλλης χώρας, η οποία ενδιαφέρεται για τον ελληνικό κόσμο.
Ως μη-κερδοσκοπική ένωση, το κύριο μέλημα του Κέντρου έγκειται στην οργάνωση και συντονισμό διεθνών διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων με επιστήμονες με συγκεκριμένα σε κάθε πρόγραμμα ερευνητικά καθήκοντα. Ο πρώτος ερευνητικός τομέας θα αναφέρεται στο θέμα «Ελληνισμός και διασπορές». Κύριος σκοπός, και στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων, είναι μια συγκριτική έρευνα με άλλες διασπορές όπως εκείνη των Αρμενίων και των Εβραίων, για μια βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου της διασποράς.
Επί του παρόντος σχεδιάζεται από ειδική επιστημονική ομάδα του Κέντρου ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Μετα-φιλελληνισμός κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα». Και στα δύο προγράμματα (θα) συμμετάσχουν ερευνητές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά την Αυστραλία κ. α. Η επιλογή της συμμετοχής τους έγινε στη βάση της εκτίμησης των α) επιστημονικών δεξιοτήτων, β) της διεπιστημονικής προσέγγισης και γ) του ενδιαφέροντός τους πάνω σε διεθνείς θεματικές.
Εστία των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Κέντρου είναι ο τομέας των «επιστημών του ανθρώπου» και εν γένει ο πολιτισμός. Επιπλέον, ερευνητές των εφαρμοσμένων επιστημών καλούνται να συνεργάζονται με ιστορικούς, φιλόλογους, κοινωνιολόγους κτλ. για θέματα που αφορούν την επιρροή του Ελληνικού κόσμου πάνω στην διεθνή εξέλιξη της ιατρικής, των μαθηματικών, της φυσικής κ.ά. Το Κέντρο στοχεύει στην προαγωγή και διεύρυνση της γνώσης και των πολιτιστικών σχέσεων, εκτός των άλλων, συγκεντρώνοντας πορίσματα, στοιχεία και ντοκουμέντα της έρευνας πάνω στον Ελληνισμό τα οποία επί του παρόντος παραμένουν διάσπαρτα ανά τον κόσμο.
Η εξέλιξη των πορισμάτων κάθε ερευνητικού προγράμματος θα παρουσιάζεται στην Ελλάδα, Γαλλία και αλλού μέσα στα πλαίσια εισηγήσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδόσεων συλλογικών τόμων, άρθρων, βιβλιοκριτικών κ. ά.
Μεσοπρόθεσμα το Κέντρο προβλέπει τη δημιουργία μιας επιστημονικής επιθεώρησης, της οποίας οι θεματικές σχετίζονται με τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του Κέντρου, δηλαδή τον (σύγχρονο) Ελληνισμό και τις αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Σύμφωνα με τον διεθνή του χαρακτήρα οι γλώσσες έρευνας θα είναι, κατά προτίμηση, η γαλλική, η ελληνική και η αγγλική.
Όσον αφορά τη Νίκαια, η οποία ιδρύθηκε από Έλληνες της Ιωνίας τον 6ον αιώνα π. Χ., και γενικότερα τη Γαλλία, το Κέντρο φιλοδοξεί να αναδείξει τις κοινές «Γαλλο-Ελληνικές» πολιτιστικές καταβολές.
Σε διεθνές επίπεδο, το Κέντρο στοχεύει στην ανάδειξη και προαγωγή της μακραίωνης συνείδησης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς βασισμένης στον «Ελληνο-λατινικό» πολιτισμό, δηλαδή την αρχαία κληρονομιά Ελλάδας και Ρώμης στα θεμέλια του μεσογειακού και δυτικού κόσμου.
Επιπρόσθετα, για τις δύο χώρες-πυλώνες των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Κέντρου, Γαλλία και Ελλάδα, στόχος είναι από τη μια μεριά η αναζωογόνηση στη Γαλλία των ελληνικών παραδόσεων ανανεώνοντας πάνω στον τομέα αυτό τις γνώσεις σε επίπεδο επιστημονικής, πολιτιστικής και αρχειακής έρευνας, και από την άλλη η αφύπνιση στα πλαίσια του ελλαδικού χώρου καθώς και των ελληνικών κοινωνιών της διασποράς συγκεκριμένων στοιχείων από γαλλικές και ευρύτερα δυτικές και διεθνείς παραδόσεις

No comments: