Wednesday, January 03, 2007

Ndryshime te rendesishme ne sistemin e sigurimeve sociale.

03/01/2007 09:26 (ERT)

Gjate vitit 2007 ne sistemin e sigurimeve sociale do te behen ndryshime te rendesishme per punetoret dhe pensionistet.
Objektivi i Ministrise se Punes eshte qe deri ne fund te vitit te jene futur ne Entin IKA, 16 nga 87 Entet e Sigurimit Social, deklaroi dje ne NET 105,8 Ministri i Punes Savas Cituridhis.
Per revizionimin e listes se profesioneve te rrenda Ministri i Punes nenvizoi se eshte krijuar nje komision, i cili do ti beje qeverise propozimet e tij, ndersa vendimet qe do te meren, do te jene vetem per punetoret e rinj.
Ne keto ndryshime parashikohet edhe rritja e viteve te siguracionit per pension, ripershtatja e pensioneve te ushtarakeve dhe kuadrove te trupave te sigurimit dhe kompensimit (efapaks) per nenpunesit e sektorit publik.
Gjithashtu rritet rreth 6 muaj kufiri i moshes per pension per ata, qe plotesojne vitet e nevojshme te siguracionit ne vitin 2007.
Asnje ndryshim nuk do te behet ne kufirin e moshes per pension te te siguruarve ne Entet IKA, TEVE (ΤΕΒΕ), OGA (ΟΓΑ), ne Entin e tregtareve dhe TAISIT (ΤΑΙΣΥΤ).

No comments: