Friday, March 09, 2007

Books: Apo ton Panhimarjotko synedrio

shenim: Dr Petraq Milo ketu eshte kunder ligjit 7501

Dy vjet me vone eshte pro ligjit 7501


Το πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Παραλία και οι απόψεις για την επίλυσή του, εξεταζόμενο ως η βασική δυνατότητα για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Δρ. Πόλο Τσιακάλης, Λεωνίδας Παπάς, Μίστος Δήμας, Δρ. Πετράκης Μίλιος, Αναπλ. Καθηγ. Χριστάκης Γιώργης

Η ιδιοκτησία και η εξασφάλιση του τίτλου ιδιοκτησίας ως βάση για την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική γαλήνη είναι ο στόχος της εισήγησης. Οι εισηγητές περιγράφουν την ιστορία των ιδιοκτησιών στην περιοχή της Χειμάρρας ως σαφέστατο παράδειγμα του σεβασμού της μικρής ιδιοκτησίας πάνω στη γη, κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης και της εποχής πριν τη σοσιαλιστική συνεταιριστικοποίηση, αποδεικνύοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτησιών στην περιοχή ανήκει στην κατηγορία των μικρών ιδιοκτησιών.

Ειδική αναφορά γίνειται στην εξέλιξη του ιδιοκτησιακού θέματος μετά την ψήφιση του νόμου 7501, ο οποίος επιχείρησε να εγκαθιδρύσει νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, χωρίς το σεβασμό των παλιών τίτλων ιδιοκτησίας προ του 1945. Στην περιοχή της Χειμάρρας δεν έτυχε ομοιόμορφης εφαρμογής και με την πάροδο του χρόνο αυξήθηκε και η αντίδραση εναντίον του. Στην εισήγηση αναφέρθηκαν τα στοιχεία που συνέλεξε ο Δήμος Χειμάρρας, βάσει των οποίων ο νόμος 7501 δεν εφαρμόστηκε με συνέπεια. Έτσι, ενώ επωφελήθηκαν απ’ την εφαρμογή αυτού του νόμου 2.281 άτομα είτε 30% περισσότεροι από τη νομική υποχρέωση, δεν επωφελήθηκαν άλλα 902 άτομα (34%), τα οποία θα έπρεπε να είχαν επωφεληθεί αν ο νόμος είχε εφαρμοστεί με συνέπεια. Στα χωριά που εφάρμοσαν του νόμο 7501, όπως το Κηπαρό, σημειώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις στο σεβασμό της νόρμας διανομής κατά κεφαλή, όπου ορισμένοι πήραν μέχρι 5 φορές περισσότερο γη από τους άλλους, όπως επίσης έχουν διανεμηθεί έως 85 εκτάρια βοσκοτόπια βάσει το νόμου 7501, που αφορά μόνο τη γεωργική γη – πρόκειται για παραβιάσεις που επισημαίνει και ο Ανώτερος Κρατικός Έλεγχος. Όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο νόμος 7501 δεν εφαρμόστηκε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αλλά και όταν εφαρμόστηκε, εφαρμόστηκε κακώς.

Στην εισήγηση γίενται αναφορά και στην αντιστοιχία αποζημίωσης – επιστροφής. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των οικογενειών της Χειμάρρας είχαν μέλη τους που μετανάστευσαν (είτε στο εσωτερικό της Αλβανίας είτε στο εξωτερικό της), προκύπτει ότι η πλειοψηφία των οικογενειών είναι αντικείμενο χρηματικής ή φυσικής αποζημίωσης. Λόγω της εκτίμησης των τουριστικών εδαφών (εκτίμηση που αγγίζει τα 40-120 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ η γεωργική γη εκτιμάται 3 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο), ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός θα ήταν ότι η χρηματική αποζημίωση των Χειμαρριωτών θα κοστίσει στο κράτος 418 εκατομμύρια έως 2,2 δισεκατομμύρια Ευρώ. Εν τω μεταξύ, στην περίπτωση της φυσικής αποζημίωσης, τα 117.000 που ανακοινώνονται από το αλβανικό κράτος ότι είναι ελεύθερα εδάφη για να χρησιμοποιηθούν για αποζημίωση, θα αρκούσαν μόνο για να αποζημιωθούν 5.000 οικογένειες Χειμαρριωτών, ήτοι μόνο το ήμισυ του συνολικού τους αριθμού.

Ένα στοιχείο ειδικό, το οποίο θα πρέπει να εκτιμηθεί, είναι και το κατάλληλο κλίμα συναίνεσης, που σημείωσε το αποκορύφωμα σε δύο σημαντικές συγκεντρώσεις, μία στην Παλιάσα στις 15 Αυγούστου 2005 και μία άλλη στο Κηπαρό στις 25 Οκτωβρίου 2005, όπου «οριστικοποιήθηκε» η νοοτροπία της επιστροφής στην «περιουσία των προπαππούδων».

Βασιζόμενοι στην εν λόγω ανάλυση, οι εισηγητές αγγίζουν τις τρεις προτάσεις ώστε να εφαρμοστεί η επιστροφή της ιδιοκτησίας στους νόμιμους ιδιοκτήτες: α) η κατάργηση του νόμου 7501, β) η τροποποίηση του νόμου 9235 καθώς και γ) η εφαρμογή της συναινετικής απόφασης του πληθυσμού. Η πρόταση της εφαρμογής της συναίνεσης του πληθυσμού, προϋποθέτει με τη σειρά – την ανακοίνωση της ακυρότητας της διανομής της γης που έγινε από τις επιτροπές διανομής της γης σε εφαρμογή του νόμου 7501, την ανασύνταξη των επιτροπών διανομής της γης, την αναδιανομή της γης βάσει της παλιάς ιδιοκτησίας και τη διενέργεια της αρχικής καταγραφής, πράγμα που θα οδηγούσε στη δημιουργία της λειτουργικής αγοράς της γης και την ασφάλεια της ιδιοκτησίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το κράτος θα επωμιστεί με υψηλό οικονομικό βάρος, η παραλία θα παραμείνει ως χώρος που αναγεννά διενέξεις και ως τέτοιος θα θεωρείται ακατάλληλη περιοχή για κάθε θετική εξέλιξη που αφορά την οικονομική ανάπτυξη, η παραλία θα χάσει έτσι σταδιακά την αυτοχθονία της, αφού θα κρατήσει μακριά τη νεολαία που θα είναι το νέο αίμα για την αναζωογόνηση τη περιοχής, η περιοχή, γρήγορα ή αργά, θα πέσει στα νύχια της οικονομικής μαφίας. Η περιοχή σύντομα θα γίνει βάση διακίνησης λευκής σαρκός και τρομοκρατίας, εξαιτίας της στρατηγικής θέσης-κλειδί που κατέχει, άλλωστε τα παραδείγματα ήδη υπάρχουν και όλοι είμαστε μάρτυρες – όλα αυτά από κοινού δεν παύουν να είναι αρνητικά φαινόμενα για την οικονομική ανάπτυξη της Χειμάρρας.

No comments: