Friday, February 01, 2008


Pata kenaqesine e veçante qe sot t'i shtoja blogg-ut tim www.simbadi.com, nje "dritare", me ane te se ciles lexuesit e huaj e veçnarisht ata frankofone, te mund te njohin Qeparoin.
Ju mund ta shihni ate, duke klikuar ketu me poshte:
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/668643967/simbadi/Qeparo-by-Simbad.pdf
Mirepres çdo sugjerim e vrejtje ...
Simbad


www. SIMBADI .com

solarplexus

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.