Tuesday, July 08, 2008

Ligjesimi i grabitjes-Partia Republikane promotore -zgjatim i PD

Qeveria e Berishes ligjeson grabitjet e tokave

Partia Republikane, pas ligjit te ri elektoral (kur nuk do te jete me faktor politik), e mbyll ne menyren me te turpeshme magazinen e vet politike me finale "Gerdecin e pronave"

Ligji (Koha jone)

Projektligji i qeverise i miratuar dje ne Kuvend per “Vleresimin ligjor te krijimit te titujve te pronesise mbi tokat bujqesore”, parashikon verifikimin e te gjithe titujve te pronesise te dhene per tokat bujqesore. Ky veprim ndermerret per te vertetuar nese titulli eshte marre apo jo ne perputhje me ligjin.

Pas verifikimit qe do te kryhet nga Komisioni Vendor i Vleresimit, nese titujt e pronesise dalin se jane ne kundershtim me ligjin, shteti do t’i kerkoj poseduesit te tokes ta bleje ate me cmimet e tregut. Vetem ne kete menyre, ai do te mund te kete tapine.

Por nje leje e tille do te jepet, ne ato raste kur per token e zene ne kundershtim me ligjin nuk ka konflikte te hapura. Nese personat nuk do te pranojne ta blejne token e zene, atehere automatikisht nepermjet ketij projektligji ajo do t’ju merret. Kjo procedure parashikohet te kryhet per nje periudhe 3-vjecare. Propozim ky i bere nga Grupi parlamentar republikan.

No comments: