Wednesday, February 11, 2009

Άρθρο γνώμης στον αλβανικό Τύπο απο την κα. ΜπακογιαννηΆρθρο γνώμης στον αλβανικό Τύπο
9/2/2009
Η τελευταία μου επίσκεψη στα Τίρανα πραγματοποιήθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, τον Μάρτιο του 2008, δύο μόλις εβδομάδες προτού η Αλβανία λάβει πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ. Είμαι ευτυχής που επιστρέφω στην Αλβανία, μια χώρα αισιόδοξη, αποφασιστική και αφοσιωμένη στην ευρωπαϊκή διαδικασία ενσωμάτωσης. Αυτή τη φορά εκπροσωπώ επίσης τον ΟΑΣΕ, έναν οργανισμό αφοσιωμένο στην ευρωατλαντική πορεία της Αλβανίας.
Αποφάσισα να επισκεφθώ πρώτα τα Δυτικά Βαλκάνια ως Προεδρεύουσα του ΟΑΣΕ, ακριβώς επειδή ο ΟΑΣΕ είναι σε μοναδική θέση ώστε να βοηθήσει την περιοχή να σημειώσει πρόοδο. Ο Οργανισμός ενσωματώνει μια φιλόδοξη αντίληψη για την ασφάλεια μεταξύ των κρατών βασισμένη σε θεμέλια κοινών αξιών, συμπεφωνημένων δεσμεύσεων και στη θεμελιώδη αξιοπρέπεια του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιτόπιες αποστολές του ΟΑΣΕ είναι κομβικής σημασίας για την προώθηση της οικοδόμησης δημοκρατικών θεσμών και περιφερειακής σταθερότητας.
Η πολιτική σταθερότητα στην Αλβανία έχει ενισχυθεί από το θετικό κλίμα που επικρατεί χάρη στην πολιτική ομοφωνία που έχει επιτευχθεί για την πραγματοποίηση μείζονων μεταρρυθμίσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη να διαφυλάξουμε το κλίμα αυτό και να συνεχιστεί η εφαρμογή μειζόνων μεταρρυθμίσεων μέσω της επίτευξης συναίνεσης. Η Αλβανία έχει σημειώσει απτή πρόοδο τα τελευταία 18 χρόνια, αλλά θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές ακόμη προκλήσεις στο μέλλον: Η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος και της εκλογικής διαδικασίας πρέπει να συνάδουν με τα πρότυπα του ΟΑΣΕ.
Παράλληλα, η Αλβανία χρειάζεται να βρει το κουράγιο και την αποφασιστικότητα να καταπολεμήσει την διαφθορά, να προστατέψει αποτελεσματικά τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα και να ενισχύσει περαιτέρω την ανεξαρτησία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Στην επιδίωξη των προσπαθειών αυτών, η Αλβανία τυγχάνει σθεναρής και ενεργού υποστήριξης από την επιτόπια αποστολή του ΟΑΣΕ, μια αποστολή που διενεργεί σημαντικό έργο σε τομείς μείζονος σημασίας, δεδομένου ότι η πρόοδος προς την ευρωπαϊκή οικογένεια απαιτεί μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας, του δικαστικού σώματος, του καθεστώτος ιδιοκτησίας, και της εκλογικής διαδικασίας.
Απαιτείται επίσης πρόοδος ως προς την μεταρρύθμιση της περιφερειακής διοίκησης, την ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής ικανότητας, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και της διαφθοράς. Τέλος, απαιτείται πρόοδος ως προς την ανάπτυξη των ΜΜΕ, προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, ανάπτυξης της Κοινωνίας Πολιτών και της αστυνομικής αρωγής. Η Ελλάδα λοιπόν προσφέρει διττή υποστήριξη στην Αλβανία.
Η Ελληνική Προεδρία του ΟΑΣΕ για το 2009 θα ωφελήσει τα Δυτικά Βαλκάνια στο σύνολό τους, αλλά και την Αλβανία, συγκεκριμένα. Υπό το ίδιο πνεύμα μάλιστα, η Ελληνική Προεδρία του ΟΑΣΕ αποφάσισε να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Αλβανίας να φιλοξενήσει το δεύτερο προπαρασκευαστικό μέρος του 17ου Οικονομικού και Περιβαλλοντικού Φόρουμ, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Αλβανία προκειμένου να επιδείξει την ετοιμότητά της και την προσήλωσή της προς το εγχείρημα αυτό.
Για την Ελλάδα, θα θεωρηθεί μείζων επιτυχία εάν μέχρι το τέλος της Ελληνικής Προεδρίας επιτευχθεί μεγαλύτερη ευημερία και σταθερότητα στη γειτονική μας περιοχή. Πέραν τούτου, η Αλβανία μπορεί – όπως πάντα - να βασίζεται στη σθεναρή και συνεπή πολιτική και οικονομική υποστήριξη της Ελλάδας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους ξένους επενδυτές στην Αλβανίας και συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική της ανάπτυξη. Σε τελική ανάλυση όμως, η ανάπτυξη της Αλβανίας μπορεί να επιτευχθεί στους κόλπους των ευρωατλαντικών θεσμών.
Η Βουλή των Ελλήνων σύντομα θα κυρώσει την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ και πρόσφατα κύρωσε την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της χώρας με την ΕΕ. Το κυριότερο είναι ότι οι κυβερνήσεις και οι λαοί της Ελλάδας και της Αλβανίας έχουν μια σπάνια εταιρική σχέση, μια σχέση με βαθιές ιστορικές ρίζες και δεσμούς που αντικατοπτρίζονται στην δυναμική ελληνική μειονότητα της Αλβανίας και στους ολοένα πιο ευημερούντες Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα. Μέσα από την εταιρική αυτή σχέση, η Ελλάδα και η Αλβανία μπορούν να βαδίσουν πλάι-πλάι προς το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

No comments: