Tuesday, July 27, 2010

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΠΕΣΑΗΔ – ΔΜΗΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Νόμος 3838/2010
Κατηγορίες Εκλογέων – Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Α.1. Με άδεια διαμονής, που έχει εκδοθεί από Αρμόδιες Υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας, δηλ. οι παρακάτω κατηγορίες:
* Ομογενείς (καταγωγή Ελληνική)
* Ομογενείς ή αλλογενείς σύζυγοι ή χήροι/ες ομογενών (καταγωγή ελληνική – αλλογενείς σύζυγοι π.χ. Ρωσία, Πακιστάν)
* Πολιτικοί πρόσφυγες
* Υπαγόμενοι στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους
* Ανιθαγενείς

Α.2. Με άδεια διαμονής, που έχει εκδοθεί από Υπηρεσίες Αλλοδαπών της Περιφέρειας ή το ΥΠΕΣΑΗΔ, δηλ. οι παρακάτω κατηγορίες Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ):
* αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας
* ως επί μακρόν διαμένοντες
* ως μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. με πενταετή διαμονή (Έλληνας με Πακιστανή σύζυγο ή Ιταλός Κοινοτικός με Πακιστανή Σύζυγο)
* ως γονείς ανήλικων Ελλήνων πολιτών με πενταετή διαμονή
* ως αλλογενείς σύζυγοι ομογενών τέως ΕΣΣΔ (Πακιστανή σύζυγος Έλληνα Ομογενής τέως ΕΣΣΔ)

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Από τις δημοτικές εκλογές 2010 μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, οι ομογενείς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον καλύπτονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Πενταετής διαμονή στην Ελλάδα
2. Διετής διαμονή σε ένα Δήμο
3. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το έτος και όχι την πλήρη ημ/νία γέννησης. (δηλ. για τις προσεχείς τοπικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, η προϋπόθεση αυτή αφορά σε όσους έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992.)
4. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα η καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, κατ’ αντιστοιχία με τους Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Ομογενής ή ΥΤΧ προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποβολή αίτησης σε ΟΤΑ όπου κατοικεί τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Νόμιμης Διαμονής σε Ισχύ (η μπλέ ή ροζ Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών δεν αποτελεί δικαιολογητικό)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Ισχυρού Διαβατηρίου (πλην εξαιρέσεων εγκυκλίου)
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του οικείου Δήμου. Απαιτείται μόνο για τους Ομογενείς (άδειες που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της Αστυνομίας).
Αντίθετα για τους ΥΤΧ η πιστοποίηση κατοικίας γίνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα με κριτήρια για την απόδειξη συμπλήρωσης διετούς μόνιμης διαμονής οποτεδήποτε σε Δήμο της Χώρας.
Αν κάποιος ΥΤΧ έχει μετοικήσει σε Δήμο άλλον από αυτόν στον οποίο υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση του εν ισχύ τίτλου διαμονής του, μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου στον οποίο έχει μετεγκατασταθεί και κατοικεί τα δύο (2) τελευταία χρόνια από την ημερομηνία γνωστοποίησης της μετεγκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών της οικείας Περιφέρειας.
* Η μη προσκόμιση Ποινικού Μητρώου δεν καθιστά ελλιπή την αίτηση. Θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία του Δήμου (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους γεννηθέντες στο εξωτερικό ή από την αρμόδια σε σχέση με τον τόπο γέννησης Εισαγγελία).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΜ-ΥΤΧ

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ετοιμάσει την αίτησή του για να προσέλθει στον ΟΤΑ όπου κατοικεί τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία με τα δικαιολογητικά του. Για το σκοπό αυτό :

Αναζητά στο Πληροφοριακό Σύστημα τα στοιχεία του και συμπληρώνει τα υπόλοιπα απαραίτητα για τη συμπλήρωση της αίτησης πεδία. Όταν ολοκληρώσει επιτυχώς τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης, τυπώνει την αίτηση για να την προσκομίσει με τα άλλα δικαιολογητικά του στον ΟΤΑ (για περισσότερα βλέπε ΟΔΗΓΙΕΣ για τη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της ΑΙΤΗΣΗΣ).

* Σε περίπτωση που δεν βρεθεί εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα που να ικανοποιεί τα κριτήρια αναζήτησης, τότε ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τις προϋποθέσεις του Νόμου (5ετία, είδος άδειας κλπ) και θα πρέπει να αναζητήσει το λόγο μη εμφάνισης από το φάκελό του στην αρμόδια Αρχή που εξέδωσε τον Τίτλο Διαμονής του.

* Σε περίπτωση, που η άδεια ή το διαβατήριο λήγει πριν από την ημερομηνία των Εκλογών, θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, ώστε να ενημερώνεται ο αλλοδαπός ότι αν δεν κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ανανέωσης ή επανέκδοσης της άδειας ή του διαβατηρίου, δεν θα του επιτραπεί να ψηφίσει.ΟΔΗΓΙΕΣ για το ΧΡΗΣΤΗ Σελ.-2 από 2- ΔΜΗΕΣ- 27/7/2010

No comments: