Sunday, February 13, 2011

Afatet e regjistrimit te tokave nga OSBE-shoqeria spanjolle-sipas fshatrave

"Kristaq Jorgji" [dhermijorgji@yahoo.com]
Perfaqesues te Shoqatave Himariote perfshire ketu "Bregdeti" etj, paten nje takimditen e premte, date 11 Shkurt 2011 me kryetarin e Bashkise se Himares, z. Vasillaq BOLLANO.

Ne kete mbledhje te hapur u diskutua rregjistrimi i pasurive te patundshme, e cila sikurse eshte vene ne dijeni po kryhet nga OSBE me fonde te Bashkimit Europian dhe disa shteteve te tjera.

Shoqata shtroi para kryetarit te bashkise disa pyetje, qe lidheshin kryesisht me rritjen e transparences se ketij procesi themeltar per krahines. U ra dakord qe Bashkia dhe shoqatat te rrisin bashkepunimin per rritjen e transparences se ketij procesi.

Bashkia na vuri ne dispozicion afatet e rregjistrimit te pasurive te patundshme per objektet qe perfshihen ne harten kadastrale urbane. Pra ato qe gjenden brenda fshatrave (Faza e dyte do te jete rregjistrimi i tokave bujqesore jashte ketyre zoanve urbane apo sic quhet ndryshe vijes se verdhe e cila do te zhvillohet me vone

Me poshte po japin datat e rregjistrimit urban siaps grafikut te dhene:

Qyteti HIMARE: 14 Shkurt deri 26 Shkurt 2011
Fshati PILUR: 21 Shkurt deri 22 Shkurt 2011
Fshati VUNO: 23 Shkurt deri 24 Shkurt 2011
Fshati PALASE: 28 Shkurt deri 03 Mars 2011
Fshati DHERMI: 28 Shkurt deri 05 Mars 2011
Fshati GJILEK: 04 Shkurt deri 08 Mars 2011
Fshati KUDHES: 07 Mars deri 08 Mars 2011
Fshati QEPARO: 07 Mars deri 09 Mars 2011

Ndaj te gjithe duhet te njoftoni te gjithe te interesuarit perfshi ketu te njohurit tuaj qe te njejne kohen dhe mundesine, qe te gjenden ne kohen e parashikuar ne fshat per te paraqitur dokumentat e nevojshme per rregjistrimin e shtepive dhe pasurive te tjera te patundshme ne zonen brenda vijes se verdhe.

Bashkia ka vene edhe nje numer kontakti, i cili eshte 069-402-8212 (z. Marko DAFLLA)

Do t'ju lutesha qe kete lajmerim dhe lajmerimet e tjera te ardheshme, te mund te komunikoheshin ne mbledhjet e shoqatave Himariote si dhe ne site-t e Internetit te Himares.

Nderkaq do te shohim mundesine t'ju mbajme te informuar per cdo zhvillim.

gjithe te mirat,
Kristaq V. JORGJI III

No comments: